fredag

ETT SPECIELLT HJÄRTA BLAND HJÄRTAN-KORSSTYGNSMÖNSTER

 ETT RÖTT HJÄRTA SKICKAR VI TILL BD COUTURE INFÖR VALENTINDAGEN OCH TACKAR FÖR ALLA FANTASTISKA MÖNSTER HON LEVERERAR OCH DELAR MED SIG.