tisdag

VACKER GRAN-KORSSTYGNSMÖNSTER

Från PENELOPIS denna vackra gran.